Convocatoria LEHIATU PROMOCIÓN a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales en mercados exteriores – Dpto. de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Acciones individuales: 1.– La participación como expositor o expositora en ferias 2.– La asistencia a ferias. 3.– Las misiones directas y la presentación de productos en mercados exteriores. 4.– Misiones inversas, la invitación a compradores o prescriptores extranjeros. 5.– Acciones puntuales y específicas de promoción en punto de venta exclusivamente en mercados exteriores. 6.– Catálogos y materiales audiovisuales.

Cuantía MAX.  de la ayuda: 10.000 € para las Acciones Individuales A)

Programas de promoción: elaboración de un plan o programa integral en el que, como mínimo, contemple un total de seis actividades de entre las acciones individuales previstas en el apartado A y se realicen en tres países diferentes.

Cuantía MAX.  de la ayuda: 30.000 € para los programas de promoción B)

Fecha límite de solicitud: 29 de OCTUBRE de 2023
ENLACE: S28BW-5e23092907160

______________

 

LEHIATU deialdia, nekazaritzako, elikagaigintzako, arrantzako eta basogintzako produktuak kanpoko merkatuetan sustatzeko – Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Saila

 

Banakako ekintzak: 1. – Azoketan erakusketari gisa parte hartzea 2. – Azoketara joatea. 3. – Kanpo-merkatuetan zuzeneko misioak egitea eta produktuak aurkeztea. 4. – Alderantzizko misioak: atzerriko erosleak edo preskriptoreak gonbidatzea. 5. – Salmenta-puntuko sustapen-ekintza puntual eta espezifikoak, soilik kanpo-merkatuetan. 6. – Ikus-entzunezko katalogoak eta materialak.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa: 10.000 €banakako ekintzetarako A)

Sustapen-programak: plan edo programa integral bat egitea. Plan edo programa horretan, gutxienez, sei jarduera jasoko dira, A atalean aurreikusitako banakako ekintzen artean, eta hiru herrialdetan egingo dira.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa: 30.000 €sustapen-programetarako (B)

Eskaeraren azken eguna: 2023ko URRIAREN 29a