ELKARGI : Soluciones Financieras para AUTONOMOS

Tipo fijo durante toda la vida de la inversión: Actualmente 4,90

Hasta 20.000 € en 48 h.

Préstamos liquidez + inversión
Plazo hasta 5 años

ELKARGI

___________

ELKARGI: Irtenbide finantzarioak AUTONOMOENTZAT

Tasa finkoa inbertsioaren bizitza osoan: Gaur egun 4,90
20.000 € rarte 48 ordutan
Likidezia-maileguak + inbertsioa
5 urtera arteko epea