A partir del 26 de agosto hasta el 25 de septiembre (dicho día inclusive), está abierto el plazo de presentación de la convocatoria de subvenciones para apoyar la digitalización de empresas operadoras en la cadena alimentaria y de la madera. Las bases concretas y el texto de la citada convocatoria se encuentran en la siguiente dirección de Internet:

https://www.euskadi.eus/web01-bopv/es/bopv2/datos/2023/08/2304037a.shtml

Si tuviérais interes en tomar parte en dicha convocatoria, mediante vuestra identidad digital, rellenad el formulario de solicitud en el plazo descrito. Si tuviérais escaso tiempo para aportar la documentación a acompañar en la solicitud, mediante el procedimiento administrativo os pueden  conceder ,un plazo adicional para la subsanación de dicha documentación.

_________________________________________________

Abuztuak 26 tik  aurrera eta datorren irailaren 25a arte (egunak barne), elikadura eta zuraren katea digitalizatzeko laguntzen deialdian parte hartzeko epea zabalduko dela jakinarazten dizuegu. Deialdi horren oinarrinak hurrengo Interneteko helbidean ikus ditzakezue:

https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2023/08/2304037e.shtml

Deialdi horretan parte hartzeko asmorik izanez gero, zuen nortasunaren bitartez, eskaera imprimakia aipatutako epean bete egin ezazue. Eta eskaera horri beste dokumentazioa eransteko deborarik izan ezean, prozedura administratiboan oinarrituz, beste epe bat emango dizuegula adierazten dizuegu.