Ya está publicada en la  web de PACELMA ,la venta de las existencias de madera de Bereziartua con toda la información al respecto, en el enlace:

https://www.pacelma.es/sales/aroztegia-bereziartua-existencias-madera-aginaga-gipuzkoa/

La venta se realizara por OFERTAS y el precio de referencia del lote completo es de 90.000 € + los honorarios de Pacelma.

Fecha límite: SE ACEPTAN OFERTAS HASTA LAS 13:00 DEL JUEVES 6 DE JULIO.

Inventario:RZTM.EXISTENCIAS-MADERA-BEREZIARTUA-06.10.2022 (2)

Para realizar oferta firme ,es necesario cumplimentar el modelo de oferta para cumplimentarlo y firmarlo: AROZTEGIA BEREZIARTUA Exist. Madera- modelo oferta

Todo esto esta explicado en la web.

________________________________________________________________________________________________________________________

Dagoeneko argitaratuta dago PACELMAren webgunean, Bereziartuaren egurrezko izakinen salmenta, horri buruzko informazio guztiarekin, esteka honetan:

https://www.pacelma.es/sales/aroztegia-bereziartua-existencias-madera-aginaga-gipuzkoa /Salmenta ESKAINTZEN arabera egingo da, eta lote osoaren erreferentzia-prezioa 90.000 €-koa izango da + Pacelmaren ordainsariak.

Azken eguna: UZTAILAREN 6KO (OSTEGUNA) 13: 00AK ARTE ONARTZEN DIRA ESKAINTZAK.

Inbentarioa: RZTM.EXISTENCIAS-MADERA-BEREZIARTUA-06.10.2022 (2)

Eskaintza irmoa egiteko, eskaintza-eredua bete eta sinatu behar da:AROZTEGIA BEREZIARTUA Exist. Madera- modelo oferta

Hori guztia webgunean azaltzen da.