La Agencia actualiza su Guia sobre el uso de cookies

La nueva version adapta su contenido a las directrices sobre patrones engañosos que publico el CEPD y cuenta con la participacion de los sectores afectados. Estos criterios deberan implementarse , a mas tardar, el 11 de enero de 2024, estableciendose asi un periodo transitorio de seis mess

 BOLETIN Nº 15: Septiembre :clic aquí. 

_____________________________

Agentziak cookien erabilerari buruzko gida eguneratu du

Bertsio berriak DBEAk argitaratu zituen eredu engainagarriei buruzko jarraibideetara egokitzen du bere edukia, eta eragindako sektoreen parte-hartzea du. Irizpide horiek, beranduenez, 2024ko urtarrilaren 11n inplementatu beharko dira, eta, horrela, egokitzapenerako sei hilabeteko aldi iragankorra ezarriko da.